koçluk nedir ile ilgili arama sonuçları

Koçluk
Koçluk nedir? Koçluk kişi ya da kurumların performanslarını arttırmalarını, istenen kaliteyi ve hedeflerini yakalamayı sağlayan planlı bir gelişim ilişkisi ve destek sistemidir. Hedeflerin yakalanması için istenen davranış değişikliği kalıcı hale geldiğinde koçun görevi başarılı bir şekilde biter. Koçluğun Tarihi Nedir? "Coach" Fransızca kökenli eski bir kelime ve anlamı "insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba" anlamındadır. 1500’lü yıllarda İngilizcede de benzer bir
Antalya Koçluk
Kişinin kendi problemlerini çözebilecek bilgi ve becerilerin kendi içinde var olduğuna inanıp, içsel gücü ortaya çıkararak hayatın her alanında, hedef belirlemelerinde, hedeflerine ulaşmalarında yanlarında olmak. İnsan içinde ortaya çıkmayı bekleyen saklı yeteneklerini açığa çıkarmada, yaşamlarını dengede tutmalarında, var olan engellerini aşıp geride bırakmalarında işbirliği yapmak. Kısaca yaşam kalitelerini arttırmaları için, yaşamlarındaki parçalar arasında uyumu sağlayıp bir bütün haline getirme yolculuklarında, sonuca odaklanarak ki
Antalya Koçluk
Koçluğun içeriğinde, sürecinde neler var? Hayatta şu an nerede olduğumuza bakmaksızın ,her zaman daha fazlasını isteriz. Daha fazla başarı, daha fazla para, daha yakın ilişkiler. Hayata ve yaşadıklarımıza dair daha derin anlam vs. Öte yandan çoğu insan kendi kendine sıkı bir çalışmayla her şeyin üstesinden gelebileceğine ve bu yolla arzuladığı başarı, mutluluk, para vs. her şeye ulaşabileceğine inanır.Onlara göre Ödenmesi gereken bedeller vardır. İcabında sağlığından ödün verirler. İşin kötü tarafı, bu çaba sonuç verse de çoğu zaman bu s
Koç Kimdir?
Koç müşterisi ile gerekli uyumu kurarak, konuşmak istediği konularda odaklanmasını sağlayan, gizlilik prensibi dâhilinde danışanını dinleyen, müşterinin içsel kaynaklarının farkına varmasını sağlayan, hayatını istediği noktada devam etmesi yönünde müşterisini destekleyen ve bu doğrultuda kararlılıkla yürümesi yönünde yanında olan bir profesyonel destekçidir. Bir koç olarak benim size katkım; Güçlü soru ve tekniklerle, hedeflerinize ulaşmanızda odaklanmanızı sağlamak, içinizdeki potansiyelin ortaya çıkması ve kullanma konusunda hayal dünyanızı
Antalya Kariyer Koçluğu
Antalya Kariyer Koçluğu Koçluk merkezimizde uygulanan profesyonel koçluk çalışmalarımızdan siz de yararlanabilirsiniz. Öncelikle Koçluk programlarının içeriği ile ilgili genel bilgi sahibi olmakta ve koçluğun hangi alanlarda uygulandığını bilip size en uygun alanı seçmenizde fayda var. Koçluk nedir? Koçluk, yaşamın mevcut akışı içerisinde daha doyurucu bir yaşam sürmeyi arzu eden bireylere destek olmayı amaçlayan bir “kişisel gelişim modeli"dir. Yaşı ne olursa olsun her birey kendisi adına güzel, çekici bir gelecek planı yapar. Fakat
Karşıyaka Koçluk
Bu hayatı bir kez yaşıyoruz. Alıp verdiğimiz her nefes bir mucize. Deneme yanılma yöntemi ile uygulama şansımız ve zamanımız ne yazık ki yok. Boşa geçirdiğimiz ya da pişmanlıklarımızla ıskaladığımız zamanlarımıza, an denebilecek zaman dilimlerini tekrar tekrar geriye dönüp yeniden yaşama şansımızda yok. Bu yüzden her anımız son anımız kadar değerli ve önemli olmalı bizim için. Bu yüzden egolarımız için hırslarımız için kaybedecek zamanımız olmamalı. Egonuzu aşmak karşılaşacağınız en zorlu mücadeledir içsel yolculuğunuzdaki unutm
Antalya Koçluk
 Öğrenci koçluğunda okul, ders, sınav, gelecek, başarı gibi pek çok kavram çalışmaları,Gelecek vizyonu oluşturma, hayat başarısı, kişisel yeteneklerin çıkarılıp, kullanılması,Sağ ve sol beynin dengeli kullanımı, hafıza ve hızlı öğrenme teknikleri, duygu yönetimi. İlişki ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, stres ve kaygı seviyesinin düşürülmesi. Hayal gücünün olumlu şekilde kullanılması. Özgüven, özdeğer, özsaygı geliştirilmesi gibi pek çok konu üzerinde çalışır. Öğrenci koçluğunun bazı
Kurumsal Koçluk
Kurumsal Koçluk bireylerin veya kurumların, varmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır. Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar. Kurumsal
Antalya Kurumsal Koçluk
ANTALYA KURUMSAL KOÇLUK;Kurumsal Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan fikir alarak  ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını bulundurursak koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz..Aile şirketlerinin kurumsallaşmaya geçişi, piyasa  ile haraket edebilme kabiliyetinin artırılması, kaynak yaratmak, genişletmek departman oluşturulması ve verimliliğin artırılması kurumsal koçluğun kullanılan   alanlardır. Bunla beraber daha büyük şirketle
Koçluk Nedir
KOÇLUK NEDİR?;Koçluk dolu dolu bir yaşam adına bireyin performansını arttırmayı amaçlayan yöntemler bütünüdür. Koçluk çalışmaları sonucunda daha enerjik, doyumlu, dengeli, huzurlu bir hayat ve içtenlik, odaklanma ve hayatın her alanı üzerinde harekete geçme gücü kazanılır. Bu dinamiklerin bireylerde ya da kurumlarda kalıcı hale gelmesi hedeflenir. Koçluk hizmeti hayattan alınan tatmini arttırmayı amaçlamaktadır. Yabancı kaynaklarda koçluk alan bireye coachee, Türkiye de ise genellikle danışan denmektedir. C
Kurumsal Koçluk Antalya
Kurumsal Koçluk Antalya;Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan esinlenilerek ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz.Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapılarında ve yönetim kademelerinde sürekli devam eden süreçlerdir.Kurumsal koçluk KOBİ olarak anılan orta ölçekli işletmelerde değişime eşlik etmenin yanında, büyüme ve kuru