koçluk antalya ile ilgili arama sonuçları

Antalya Koçluk
Kişinin kendi problemlerini çözebilecek bilgi ve becerilerin kendi içinde var olduğuna inanıp, içsel gücü ortaya çıkararak hayatın her alanında, hedef belirlemelerinde, hedeflerine ulaşmalarında yanlarında olmak. İnsan içinde ortaya çıkmayı bekleyen saklı yeteneklerini açığa çıkarmada, yaşamlarını dengede tutmalarında, var olan engellerini aşıp geride bırakmalarında işbirliği yapmak. Kısaca yaşam kalitelerini arttırmaları için, yaşamlarındaki parçalar arasında uyumu sağlayıp bir bütün haline getirme yolculuklarında, sonuca odaklanarak ki
Antalya Koçluk
Koçluğun içeriğinde, sürecinde neler var? Hayatta şu an nerede olduğumuza bakmaksızın ,her zaman daha fazlasını isteriz. Daha fazla başarı, daha fazla para, daha yakın ilişkiler. Hayata ve yaşadıklarımıza dair daha derin anlam vs. Öte yandan çoğu insan kendi kendine sıkı bir çalışmayla her şeyin üstesinden gelebileceğine ve bu yolla arzuladığı başarı, mutluluk, para vs. her şeye ulaşabileceğine inanır.Onlara göre Ödenmesi gereken bedeller vardır. İcabında sağlığından ödün verirler. İşin kötü tarafı, bu çaba sonuç verse de çoğu zaman bu s
Antalya Kurumsal Koçluk
ANTALYA KURUMSAL KOÇLUK;Kurumsal Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan fikir alarak  ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını bulundurursak koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz..Aile şirketlerinin kurumsallaşmaya geçişi, piyasa  ile haraket edebilme kabiliyetinin artırılması, kaynak yaratmak, genişletmek departman oluşturulması ve verimliliğin artırılması kurumsal koçluğun kullanılan   alanlardır. Bunla beraber daha büyük şirketle
Antalya Profesyonel Koçluk
Antalya Profesyonel Koçluk;Hayatımızın her alanında performansımızı geliştirmek için profesyonel koçluktan yararlanabilir. İş yaşamında çalışanların gelişmeye açık yönleri ve iş amaçlarına dönük yapılan bir sistemdir. Profesyonel koçluk hizmeti alan kişi ile birlikte, süreç boyunca amaçlarını geliştirmek istediği yetkinliklerine göre hareket planı hazırlamakta ve buna uygun şekilde hızla harekete geçmektedir.İş yaşamımız, eşimizle sevgilimizle, çocuğumuzla, anne-babamızla, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, sosyal hayatımız, hobilerimiz ve il
Kurumsal Koçluk Antalya
Kurumsal Koçluk Antalya;Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan esinlenilerek ilk olarak büyük şirketlerin yönetim kademelerinde kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurduğumuzda koçluğun kurumsal yapılarda ne kadar etkili bir süreç olduğunu daha iyi analiz edebiliriz.Değişim ve gelişim şirketlerin kurumsal yapılarında ve yönetim kademelerinde sürekli devam eden süreçlerdir.Kurumsal koçluk KOBİ olarak anılan orta ölçekli işletmelerde değişime eşlik etmenin yanında, büyüme ve kuru