Antalya Koçluk

Kişinin kendi problemlerini çözebilecek bilgi ve becerilerin kendi içinde var olduğuna inanıp, içsel gücü ortaya çıkararak hayatın her alanında, hedef belirlemelerinde, hedeflerine ulaşmalarında yanlarında olmak. İnsan içinde ortaya çıkmayı bekleyen saklı yeteneklerini açığa çıkarmada, yaşamlarını dengede tutmalarında, var olan engellerini aşıp geride bırakmalarında işbirliği yapmak. Kısaca yaşam kalitelerini arttırmaları için, yaşamlarındaki parçalar arasında uyumu sağlayıp bir bütün haline getirme yolculuklarında, sonuca odaklanarak kişilerin yanında olup, başarılarına doğru yürüyebilmek. 

Koçluğun yararları nelerdir ? Liderlik için koçluk yapmak üretkenliği arttırır, iletişimi geliştirir, personelin sorumluluğunu ve bağlılığını arttırır ve şirketler içindeki stres düzeyini ve gerilimi azaltarak yok olması amaçlanır. Koçluk, bireylerin küresel iş saatleri, dil engelleri, farklı iş ahlakları ve ekonomik dalgalanmalar gibi koşullar altında dahi şirkete bağlı kalmalarını ve sahiplenmelerini sağlar Koçluk, üst yöneticilerin yanlış kararlar almalarını ve yanlış davranmalarını önlemeye yardımcı olur. Koçluk, yöneticilerin insanlar ile daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur. Yaygın olarak görülen kişiler arası çatışma nedenleri arasında yöneticilerin kaba davranışları, fazla kontrolcü olmaları ve kendilerini çalışanlardan ayrı tutmaları sayılabilir. Koçlar, yöneticilerin kendi davranışlarını keşfetmeleri, kendilerini savunan inançlarını, varsayımlarını ve eylemlerini fark edip değiştirmeleri için onlara yardımcı olur. Koçlar, liderlere daha stratejik düşünmeleri ve plan yapmaları, risk konularını daha etkin biçimde yönetmeleri, vizyon ve misyon yaratmaları ve görüşmeleri için yardımcı olur Koçluk, yöneticilerin ve müdürlerin kendi güçlerini daha etkili kullanmalarına olanak sağlar. 

Koçluğun işe olan etkisi nelerdir? Koçluğun daha etkili görüşmelerin yapıldığı, değerlerin ve hedeflerin değerlendirilip yeniden formüle edildiği bir yöntem bilim olduğu, her geçen gün daha fazla kabul edilmektedir. Bir şirketin ürün ve hizmetlerinin kalitesi, şirketin kişiler arası becerilerinin yansıması olarak görüldüğü bir ortamda bazı şirketler koçluğa eğilim göstermektedir. Koçlar, çalışanların sahiplenme ve sorumluluk kazanmaları için şirketlere yardımcı olmaktadır. Koçluk, aynı zamanda dünyanın en büyük 500 şirketinin sınırlarının ötesine de geçmiştir. Girişimciler, üretim sanayisi, küçük işletmeler ve kamu kuruluşları işlerini geliştirmek ve yürütmek için koçluğu benimsemişlerdir. Özellikle yüksek teknoloji alanındaki girişimciler, geribildirim sistemleri geliştirmek, görüş alışverişi yapmak, sorumluluk için yetki vermek ve personeli yönetmek için koçlar ile çalışmaktadır. 

Koçluğun bazı yararları: 1996 ile 2000 yılları arasında bir koçluk programını tamamlayan 100 üst düzey yönetici arasında yapılan bir araştırmada, yatırımın getirisinin başlangıçtaki yatırım masraflarının 5.7 katı olduğu hesap edilmiştir. 

Koçluğun işe olan etkisi: * Gelişmiş takım çalışması, * İş arkadaşları ile iyileştirilmiş ilişkiler, * Artan iş memnuniyeti, * Motivasyon * Sorunlarda azalmalar * Uyum sağlanması Koçluğun sonucu olarak, üst düzey yöneticiler kendilerini ve başkalarını daha fazla farkına vardıklarını ve yaptıkları eylemler için daha fazla sorumluluk üstlendiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca bütün yöneticiler performanslarında olumlu değişimler olduğunu da belirtmişlerdir. Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için : 

 İzmir'deki koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz 

 Antalya'daki koçluk eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz 
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :antalya koçluk - koçluk antalya - koçluk nedir - koçluk eğitimi - nlp - koçluk becerileri - koçluk eğitimi nedir - koçluk eğitimi antalya - antalya koçluk eğitimi -

Yorumlar